Tilleggsressurser til arbeidsboka
Min framtid / Framtida mi


  • Ressursene er knyttet til de ulike temaene/øvelsene i boka, og består blant annet av lenker til nettsteder som gir mer informasjon om ulike temaer, word-dokumenter til utfylling og pdf-er med historier, informasjon eller oppgaver.

  • I arbeidsboka vises disse ressursene som QR-koder. Elevene kan skanne QR-kodene med nettbrett eller mobil. Dersom elevene ikke har en enhet å skanne med, kan de enkelt få tilgang til ressursene ved å taste inn nettadressen som står ved siden av QR-koden, f. eks qr.pedlex.no/1

  • Ved å klikke på de ulike kategoriene under her, vil du finne lister over alle tilleggsressursene med sidehenvisning til boka.


Arbeidsboka kan bestilles på fagbokforlaget.no

Lærerveiledning til Min framtid / Framtida mi